Dan Turells KøbenhavnFra Alhambravej, ned ad Kingosgade og ud i Vesterbros nat
Vi gør København større
Vi er den fri,
ansvarlige presse
Storm P.’s KøbenhavnNikolaj Plads, eller Maven, hvor Storm P. tegnede på
slagternes indpakningspapir
og arbejder i
demokratiets tjeneste
Vi er borgerlige
Elsa Gress’ KøbenhavnMagisterkonferens i litteratur ved Københavns Universitet
og sætter borgernes
frihed først
Vi er fra København
Henning Fonsmarks KøbenhavnIndbegrebet af Det Berlingske Hus. Chefredaktør på Berlingske Aftenavis,
Weekendavisen og senere Berlingske Tidende
og vil gøre byen større
Scroll