Ophavsret og vilkår

1. december 2020

Ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden Alt på Berlingske Medias hjemmesider er beskyttet af lov om ophavsret og administreres af Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, DK-1147 København K, CVR 29 20 73 13.

Nedenstående virksomheder omtales for nemheds skyld under den samlede betegnelse Berlingske Media:

Berlingske Media A/S Weekendavisen A/S BTMX P/S Berlingske People A/S Trykkompagniet A/S Podcast24syv A/S

Kopiering mv. Artikler, fotografier, grafik og andet, der offentliggøres på Berlingske Medias hjemmesider, tilhører Berlingske Media og stilles udelukkende til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene for fysiske personer. En virksomhed må således ikke printe en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Tekst, grafik, billeder, lyd samt andet indhold på alle websites administreret af Berlingske Media A/S er beskyttet efter lov om ophavsret. Berlingske Media A/S forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personlig brug for husstanden, hvilket typisk vil omfatte din ægtefælle og børn, jf. ophavsretslovens § 12.

Du må dog ikke uden skriftligt samtykke fra Berlingske Media, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af den besøgte hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

Links Berlingske Media ønsker at gøre det let for brugere og bloggere at tilgå, debattere og linke til indhold på Berlingske Medias hjemmesider.

Enkeltstående brug af dybe links eller privat brug af RSS feeds er tilladt, men gentagen og systematisk brug af dybe links og/eller RSS til kommercielle formål må kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Berlingske Media.

Du må altså gerne linke til forsiden af den besøgte hjemmeside eller til en specifik artikel, som du omtaler på eksempelvis din egen hjemmeside/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse.

Omtaler du en artikel fra en af Berlingske Medias hjemmesider på din hjemmeside/blog eller i en e-mail, er det god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel.

Det er ikke tilladt at etablere links til Berlingske Medias hjemmesider på en sådan måde, at en hjemmeside fremtræder i det fremmede websites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde, så Berlingske Medias hjemmesider kommer til at se ud, som om den er del af en anden hjemmeside, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med Berlingske Media.

Overtrædelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Berlingske Media er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som Berlingske Medias hjemmesider linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer på Berlingske Medias hjemmesider.

Vilkår for brug af hjemmesiden Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger Berlingske Medias hjemmesider. Ved at bruge en hjemmeside, administreret/ejet af en eller flere af ovenfor nævnte juridiske ejere, accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Berlingske Media kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

Vilkår og Betingelser Særlige regler for brugerbaserede sites Herunder kan du læse, hvilke regler der gælder for indlæg som du og andre brugere selv lægger på hjemmesider, der udbydes af Berlingske Media. Du er ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

Oprettelse Alle kan oprette sig som bruger af Berlingske Medias hjemmesider. Som bruger accepterer du at have ansvaret for alle handlinger på sitet, som foretages i dit brugernavn. Som udbyder forbeholder vi os ret til at stoppe din brugeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrundelse.

Brugergenereret indhold – generel regel Generelt gælder det, at brugerne er ansvarlige for alle nyheder, kommentarer, billeder eller andet indhold, de uploader på den besøgte hjemmeside. Ved at levere indhold forpligter brugeren sig til at holde udbyderen skadesløs.

Ingen censur eller redigering Den store mængde indhold, der offentliggøres, gør det umuligt for os som udbyder at overvåge alle aktiviteter. Vi kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlige for indhold, som brugerne leverer, og for at du som bruger kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender, at vi som udbyder ikke forhåndsgodkender brugernes indhold, men at vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via den besøgte hjemmeside, hvis det er i modstrid med ånden i eller ordlyden af de her nævnte betingelser.

Overdragelse af rettigheder Ved at uploade indhold til den besøgte hjemmeside indestår du for:

at du har alle nødvendige rettigheder til det materiale, du leverer, og retten til at bruge det som beskrevet i disse betingelser, at alle informationer, du leverer, er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser og at offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe. For alle informationer og alt materiale, du leverer til den besøgte hjemmeside, gælder, at du leverer det vederlagsfrit og til fri brug for Berlingske Media. Som udbyder kan vi samt vores samarbejdspartnere uden at spørge om din tilladelse henvise til og omtale dit indhold i vores andre medier på tværs af vores titler og i andre formater. Ønsker vi at bringe selve dit indhold/materiale på andre medier, sites og tjenester må vi også dette uden dit samtykke.

Berlingske Media har ret til at bruge alt, hvad du overfører eller fremsender til ethvert formål. Berlingske Media må desuden anvende alle ideer, koncepter, teknikker og know-how indeholdt i det, du har sendt til hjemmesiden, til ethvert formål. Dette kan blandt andet betyde udvikling, produktion og markedsføring af produkter under anvendelse af sådan information.

Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde – dette kan f.eks. være data, kommentarer, spørgsmål, forslag eller lignende – vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

Regler for indholdet: Du accepterer, at du aldrig må uploade, e-maile eller på anden måde levere indhold:

som er ulovligt, skadeligt, truende, chikanerende, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk, eller som krænker en andens privatliv eller på nogen måde skader mindreårige, som krænker, fornedrer, intimiderer eller er hadefuldt over for individer eller grupper af individer på baggrund af deres religion, køn, seksuelle orientering, race, etnicitet, alder eller handicap, som foregiver at være fra en anden person eller gruppe end dig selv, eller som på et falsk grundlag angiver eller antyder din relation til en anden person eller gruppe, eller som indeholder personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden dennes udtrykkelige tilladelse, som er usandt, vildledende, bedragerisk, misinformerende eller er et forsøg på under falske forudsætninger at lokke læsere ind på andre hjemmesider, som krænker et patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller anden rettighed, eller som du ikke har lovgivningsmæssig eller kontraktlig ret til at offentliggøre, som udgør eller indeholder annoncer eller anden form for markedsføring, herunder links til andre web-tjenester med henblik på at henvise brugere hertil, junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller uopfordrede reklamer, som udgør eller indeholder nogen form for annoncering eller kundehvervning, hvis indholdet offentliggøres på den besøgte hjemmeside, som ikke er beregnet til netop det formål, eller hvis indholdet er e-mailes til brugere af den besøgte hjemmeside, som har frabedt sig at blive kontaktet om andre tjenester, produkter eller kommercielle interesser, som indeholder links til kommercielle tjenester eller hjemmesider, hvor det ikke udtrykkeligt er tilladt, som annoncerer for enhver ulovlig tjeneste eller for ethvert produkt, som det ved lov er forbudt at sælge, som indeholder virus eller anden computer-kode, filer eller programmer, som har til formål at afbryde, ødelægge eller begrænse brugen af computer-software, hardware eller telekommunikationsudstyr, som med en overdreven mængde af meddelelser forstyrrer den normale strøm af kommunikation på den besøgte hjemmeside eller på anden måde hæmmer andre brugeres mulighed for at anvende denne web-tjeneste, eller som udnytter vildledende e-mailadresser, fordrejede overskrifter eller andre lignende manipulationer til at skjule den virkelige oprindelse af dette indhold. Desuden forpligter du dig til IKKE at: kontakte nogen, som har bedt om ikke at blive kontaktet, forfølge eller på anden måde genere andre, indsamle personlige oplysninger om andre med henblik på kommercielle eller ulovlige formål, bruge automatiske metoder, inklusiv scripts, spiders, robotter, crawlere, værktøjer til data mining eller lignende til at downloade data fra eller uploade data til den besøgte hjemmeside, uploade irrelevant indhold, gentage upload af det samme eller lignende indhold eller på anden måde belaste vores infrastruktur med urimelige eller uforholdsmæssigt store datamængder, eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores system eller netværk, eller deltage i enhver aktivitet, som søger at forstyrre, forringe eller belaste vores tjenester. Vi gør opmærksom på, at det følger af ophavsretsloven, at det kun er tilladt at citere en offentliggjort tekst el.lign., hvis dette sker ”i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”. Du må derfor bl.a. ikke kopiere andres materiale ind i dit indlæg.

Ophavsretlig beskyttelse Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på den besøgte hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på hjemmesiden må bruges i henhold til disse betingelser. Berlingske Media er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som Berlingske Medias hjemmesider linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Billederne og tekst tilhører enten Berlingske Media eller bruges med forudgående tilladelse. Du må ikke bruge disse billeder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Enhver uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning. Hvis du har spørgsmål til køb af artikler, fotografier og andet, der er offentliggjort på Berlingske Medias hjemmeside, så kan du rette henvendelse til jura@berlingskemedia.dk

Ingen garanti for indholdet Berlingske Media garanterer ikke for, at indholdet på hjemmesiden er korrekt. Berlingske Media påtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på den besøgte hjemmeside.

Brug af siden er for egen risiko Brugen af den besøgte hjemmeside sker på egen risiko. Hverken Berlingske Media eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere hjemmesiden, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Berlingske Media kan således ikke blive erstatningsansvarlige for direkte eller indirekte tab, som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.

Berlingske Media er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningsansvaret for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Det samme gælder for din eventuelle downloading af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyd fra hjemmesiden.

Særligt for euroinvestor.dk og euroinvestor.com Følgende vilkår gælder udover Berlingske Medias almindelige brugervilkår for brugen af euroinvestor.dk og euroinvestor.com.

Euroinvestor er en udgivelse, der producerer og udgiver uafhængige finansielle nyheder, markedsdata og analyser på aktiemarkedet.

Ønsker du at benytte kommentarfunktionen på euroinvestor.dk, skal du angive dit fulde navn som brugernavn. Vær opmærksom på, at dit navn vil være synligt, hvis du kommenterer på euroinvestor.dk. Du accepterer, at dine kommentarer vil være synlige på sitet euroinvestor.dk i op til 2 år fra det tidspunkt, kommentaren er postet.

Euroinvestor forbeholder sig ret, men er ikke forpligtet, til at redigere eller fjerne kommentarer, der

er racistiske, injurierende eller på anden måde i strid med gældende lovgivning er skrevet i en unødigt grov tone, udleverer personlige oplysninger, indeholder personangreb på meddebattører eller andre personer, er uvedkommende eller irrelevante for debatten, herunder kommercielle indlæg, indeholder information omfattet af Markedsmisbrugsforordningens forbud mod uretmæssig videregivelse af insiderviden (art. 14) og markedsmanipulation (art. 15). Vi opfordrer alle, der ser en upassende kommentar, til at rapportere det til Euroinvestor kundeservice.

Berlingske Media tager intet ansvar for indhold og information, herunder evt. rådgivende kommentarer eller anbefalinger, som brugere overfører til eller deler på Euroinvestor.dk og/eller euroinvestor.com, og Berlingske Media er ikke ansvarlig for brugeres eller tredjemands direkte eller indirekte tab som følge af indhold eller information, som tilgængeliggøres af brugere på Euroinvestor.dk og/eller Euroinvestor.com.

Euroinvestor yder ikke investeringsrådgivning i henhold til lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Alt indhold publiceret af Euroinvestor er udelukkende stillet til rådighed i et informativt øjemed. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, skal intet på hjemmesiden betragtes som tilbud eller opfordring til at købe eller sælge valuta, finansielle instrumenter eller produkter, foretage investeringer eller deltage i nogen handelsstrategi.

Prisoplysninger leveres i samarbejde med tredjeparter og vises i realtid, eller med 15 min. forsinkelse. Berlingske Media er ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysninger om priser, da de er formidlet gennem en tredjepart.

Euroinvestor bestræber sig på at fremskaffe informationer fra pålidelige kilder, men garanterer ikke for indholdet. Der tages forbehold for fejl vedrørende markedsprisen, herunder rigtigheden og beregningen heraf.

Indholdet på Euroinvestor.com opdateres ikke efter udgivelse, og kan på baggrund af ændrede omstændigheder blive unøjagtige og muligvis vildledende. Euroinvestor har ingen pligt til at opdatere indhold eller at foretage sig andet i den forbindelse.

Berlingske Media kan ikke holdes ansvarlig for noget tab opstået på baggrund af en opfattet anbefaling.

Berlingske Media kan ikke holdes ansvarlig for produktudbud, informationer eller handlinger fra tredjeparters reklamer, og såfremt en bruger af Euroinvestor beslutter sig for at handle på baggrund af disse, sker dette uden ansvar for Berlingske Media A/S.

Berlingske Media gør brug af services fra tredjemand for at sikre den bedst mulige service for sine besøgende

Eneret til logoer og varemærker Alle varemærker og logoer, der vises på Berlingske Medias hjemmesider tilhører eller administreres af Berlingske Media. Du har hverken licens eller ret til indhold på hjemmesiderne.

Tredjemands hjemmeside Berlingske Media er ikke ansvarlig for indholdet af linkede hjemmesider eller andre hjemmesider, linket til fra Berlingske Medias hjemmesider. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra Berlingske Medias hjemmesider, sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Berlingske Media garanterer hverken udtrykkeligt eller underforstået for korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af indhold på tredjemands hjemmesider. Berlingske Media fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav eller erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via Berlingske Medias hjemmesider.

Registrering af adblocker Berlingske Media er nødt til at vise dig annoncer for fortsat at kunne tilbyde dig det indhold, som du er vant til. Det er derfor ikke tilladt at installere eller bruge udvidelser til din browser, som forhindrer annoncer i at blive hentet og vist på Berlingske Medias hjemmesider (såkaldt ”adblocker”). Ved at bruge en hjemmeside, der administreres eller ejes af Berlingske Media, accepterer du derfor, at Berlingske Media har ret til at oprette et script på dit terminaludstyr, som måler om du har installeret eller gør brug af en adblocker. Såfremt du har installeret eller bruger en adblocker, skal du enten deaktivere den eller godkende (dvs. whiteliste) de hjemmesider, der administreres eller ejes af Berlingske Media.

Med venlig hilsen

Berlingske Media A/S Pilestræde 34 1147 København K CVR.nr. 29 20 73 13