Berlingske Media køber op i Kulturradio Danmark

21. October 2021

KONTAKT

Anders Krab-Johansen Koncernchef og udgiver Kontaktes via Lucia Elisabeth Kyle +45 29 73 72 93

Berlingske Media køber op i Kulturradio Danmark-img

Kulturradio Danmark A/S modtog den 5. oktober 2021 Radio- og tv-nævnets udtalelse og afgørelse vedrørende Radio LOUDs public-servicevirksomhed i perioden 1. april 2020 - 31. december 2020.

Af udtalelsen fremgår det, at nævnet på sit møde den 29. september 2021 har godkendt redegørelsen, men samtidig i afgørelsen påtalt Radio LOUDs underopfyldelse af live-forpligtelsen, manglende efterlevelse af kravene til lytterinteraktion, herunder mulighed for interaktion via kanalens hjemmeside og app, kanalens manglende nyheds- og aktualitetsredaktionelle tilstedeværelse ude i landet, samt kanalens manglende iagttagelse af forpligtelsen til at indhente Radio- og tv-nævnets godkendelse, førend væsentlige ændringer foretages.

Kulturradio Danmark A/S har i sin redegørelse til nævnet, der er fremsendt den 19. oktober 2021, taget nævnets kritik til efterretning og nærmere redegjort for, hvordan Kulturradio Danmark hurtigst muligt og senest den 4. februar 2021 vil leve op til de krav, nævnet stiller.

“Vi tager nævnets kritik alvorligt og har fremsendt en robust plan for, hvordan vi opfylder de forhold, nævnet har påtalt. Vi har allerede taget de første skridt til at etablere redaktioner i hele landet, vi vil sikre, at der sendes tilstrækkeligt live, og vi skal sikre den interaktion med lytterne, vi har lovet. Dertil skal vi selvfølgelig sørge for, at ændringer forelægges nævnet, inden vi gennemfører dem. Det vil ske,” siger direktør i Kulturradio Danmark A/S, Lars Schmidt.

Kulturradio Danmark A/S har samtidig den 19. oktober 2021 - i henhold til § 49 i bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 2019 om udbud af public service-radiokanal med fokus på kultur – anmodet om nævnets godkendelse af ændrede ejerforhold i Kulturradio Danmark A/S. De ændrede ejerforhold skyldes, at kapitalejerne Radio Diablo ApS, Radio Max Danmark ApS og Foreningen Radio Limfjord ønsker at trække sig ud af ejerkredsen bag Kulturradio Danmark A/S. Disse kapitalejeres aktier vil blive overtaget af Berlingske Media betinget af nævnets godkendelse. Overtagelsen vil indebære, at selskabet fremover ejes af Berlingske Media A/S med 91% af aktierne, mens Our Media A/S og Klinkby Holding ApS fastholder deres nuværende ejerandele.

Formand for Kulturradio Danmark, Anders Krab-Johansen koncernchef i Berlingske Media A/S, siger:

“Der er tale om en ændring på ejerplan, hvor kapitalandele overdrages mellem de nuværende ejere. Berlingske Media A/S’ øgede ejerandel samt Our Media ApS’ og Klinkby Holding ApS’ fortsatte deltagelse vil medvirke til at sikre, at sendetilladelsen opfyldes. Det gælder også de kritikpunkter, der er omfattet af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 5. oktober 2021. Vores ambition er at skabe et alternativ til DR for den unge generation, som bidrager til den demokratiske samtale og den kulturelle dannelse.”

Kulturradio Danmark A/S har samtidig i redegørelsen af 19. oktober 2021 orienteret nævnet om, at Kulturradio Danmark A/S har til hensigt at lade Radio LOUD skifte navn til “24syv” pr. 3. januar 2022 eller snarest derefter. Navneskiftet afventer nævnets nærmere stillingtagen. Berlingske Media A/S har rettighederne til brandnavnet “24syv.”

“Kulturradio Danmark A/S er allerede i fuld gang med en omfattende forbedring af programfladen, der skal skaffe flere lyttere. Vi skal have bedre journalistik, bedre programmer, klare værtsprofiler, mere magtkritik, god satire og stærk kulturdækning. Men LOUD-navnet er så medtaget, at det står i vejen for, at de fremragende programmer, der laves og vil blive lavet, kan slå igennem. Derfor vil vi skifte navn til 24syv,” siger programdirektør Simon Andersen.

“Kulturradio Danmark A/S ønsker ikke at “genskabe” Radio24syv, der er et mere end ti år gammelt brand på FM, men at skabe en digital radio for den yngste halvdel af befolkningen ved at lade sig inspirere af det bedste fra Radio24syv - værter med høj profil, den magtkritiske journalistik, de normbrydende, originale, morsomme og vanvittige programmer i den “24syvske ånd. ”Med respekt for sendetilladelsen vil Kulturradio Danmark skabe en moderne, digital taleradio i en ny tid” tilføjer han.

Flere pressemeddelser

Slide 1 of 24
Slide 1 of 24