Generelle handelsbetingelser

1. december 2020

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på varer købt fra den besøgte hjemmeside, der udbydes af en eller flere af nedenstående juridiske ejere, medmindre andet fremgår af den pågældende hjemmeside, skriftligt er aftalt eller følger af ufravigelig lovgivning.

Berlingske Media A/S driver medierne Berlingske, B.T., Weekendavisen, 24Syv samt Euroinvestor.

Berlingske Media koncernen omfatter følgende selskaber, hvori Berlingske Media A/S har en bestemmende indflydelse og som nærværende handelsbetingelser er gældende for:

Berlingske Media A/S Weekendavisen A/S BTMX P/S Berlingske People A/S Trykkompagniet A/S Podcast24syv A/S Ovenstående selskaber omtales i det følgende samlet som Berlingske Media.

Følgende internetdomæner ejes og drives af Berlingske Media:

www.berlingskemedia.dk www.berlingske.dk www.bt.dk www.weekendavisen.dk www.lydavisen.dk www.godttip.dk www.euroinvestor.dk www.euroinvestor.com www.valutakurser.dk

Kontakt: Berlingske Media A/S Pilestræde 34 DK-1147 København K Att. Den persondataansvarlige

Betegnelsen ”varer” inkluderer alle former for købte ydelser, herunder serviceydelser, gavekort, værdibeviser og lignende.

Du skal være mindst 18 år for at handle på Berlingske Medias hjemmesider. Ved bestilling af varer på Berlingske Medias hjemmesider bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Derudover accepterer du Berlingske Medias handelsbetingelser og politikker, ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden.

Berlingske Media A/S gør opmærksom på, at du efter reglerne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge har indsigelsesret med henblik på at standse eller tilbageføre betalingstransaktioner

1. Bestilling Din bestilling foretages online og kan ikke ske ved telefonisk henvendelse, medmindre dette tydeligt fremgår på den pågældende hjemmeside.

Ved bestilling angiver du navn, adresse, e-mail og kontooplysninger, som behandles i henhold til Berlingske Medias cookie- og privatlivspolitik.

Kort efter bestillingen og betalingen modtager du pr. e-mail en ordrebekræftelse med et ordrenummer. Dette nummer skal bruges ved korrespondance med Berlingske Media eller Berlingske Medias samarbejdspartner. I tilfælde hvor du køber gavekort eller værdibeviser, der er beregnet til indløsning hos en af Berlingske Medias samarbejdspartnere, eller i øvrigt køber varer og ydelser fra Berlingske Medias samarbejdspartner, er samarbejdspartneren din aftalepart. I sådanne tilfælde er Berlingske Media alene formidler af tilbuddene fra samarbejdspartneren, og er derfor ikke part i den aftale, du ved dit køb indgår med samarbejdspartneren, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

2. Betaling og sikkerhed Priserne på Berlingske Medias hjemmesider er fastsat i overensstemmelse med samarbejdspartneren. Der tillægges gebyr ved levering, som betales ved bestilling og derfor også fremgår af e-mailen med din ordrebekræftelse. Du skal i den forbindelse tjekke, om den angivne leveringsadresse er korrekt og kontakte Berlingske Media eller samarbejdspartnerens kundeservice pr. e-mail eller telefon, hvis dette ikke er tilfældet. Alle anførte priser er vejledende priser inkl. moms, afgifter og told.

Berlingske Media tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.

Når din betaling er gennemført, modtager du, som nævnt ovenfor, en ordrebekræftelse pr. e-mail. Denne e-mail er din kvittering og dit bevis for, at din ordre og betaling er gennemført. Det er ikke muligt at betale pr. efterkrav.

Ved betaling hos Berlingske Media, anvendes Dansk Internet Betalingssystem DIBS i forbindelse med køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel DIBS som Berlingske Medias internethandel er godkendt og certificeret af Nets.

3. Levering Følgende leveringsbetingelser er gældende, hvis intet andet er angivet på Berlingske Medias hjemmesider eller følger af din aftale med samarbejdspartneren. Vi gør opmærksom på, at vore samarbejdspartneres leveringsbetingelser kan variere, og du bør derfor tjekke disse på samarbejdspartnerens hjemmeside.

Bestiller du før kl. 16 på en hverdag, sendes din bestilling samme dag. Bestiller du efter kl. 16 på en hverdag, sendes din bestilling den efterfølgende dag, og ved bestilling i weekender (lørdag og/eller søndag) og på helligdage sendes din bestilling den efterfølgende hverdag.

Er din levering forsinket eller fejlleveret, og skyldes det ikke Berlingske Media A/S, kan vi ikke stilles til ansvar, og du skal derfor rette henvendelse til PostNord. Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til Berlingske Medias eller samarbejdspartnerens kundeservice og høre, om vi kan hjælpe dig.

4. Force Majeure Hverken Berlingske Media A/S eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure, og parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

5. Fortrydelsesret Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. Dette gælder også hos Berlingske Media A/S og hos vores samarbejdspartnere. Gør du brug af fortrydelsesretten, er det dog vigtigt, at du oplyser dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer, således at Berlingske Media og samarbejdspartneren har mulighed for at identificere dig. Du kan vælge at anvende denne standardfortrydelsesformular.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive annoncørens e-mail adresse.

Har du købt en vare, løber fortrydelsesfristen fra den dag, du modtager varen. Har du købt en tjenesteydelse eller indgået en aftale om levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, løber fortrydelsesfristen fra den dag, du indgik aftalen. Fortryder du dit køb, skal du inden fortrydelsesfristens udløb give Berlingske Media A/S og samarbejdspartneren meddelelse om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du skal sende din vare retur til afsenderadressen inden for 14 dage efter, du har givet meddelelse om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Du skal selv betale for at sende varen retur, medmindre andet er aftalt, og dette kan dokumenteres på skrift. Det er vigtigt, at du modtager en kvittering på, at du har tilbagesendt varen inden for fristen på 14 dage i tilfælde af, at der opstår forsinkelser med leveringen.

Vi kontrollerer i forbindelse med fortrydelse, at returneringen lever op til betingelserne herfor, og herefter tilbagebetales værdien af det købte til dig. Værdien er den pris, du betalte for varen, inklusiv leveringsomkostninger, medmindre du har valgt en anden leveringsform end den billigste, som vi har tilbudt dig. Dette gælder, uanset om varen er faldet eller steget i pris siden din bestilling. Ved tilbagetræden fra en tjenesteydelse kan du som forbruger pålægges at betale for den del af ydelsen, som er leveret inden fortrydelsesretten udøves, hvis aftalen på din udtrykkelige anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb.

Tilbagebetalingen sker ved en overførsel til det betalingskort, som blev anvendt ved købet. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, betaler du selv eventuelle returneringsomkostninger.

5.1 Særligt vedrørende levering af digitalt indhold

Ved levering af digitalt indhold har du ikke fortrydelsesret, hvis du giver samtykke til, at aftalens opfyldelse påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, og anerkender, at du dermed mister din fortrydelsesret. Det vil fremgå af din ordrebekræftelse, at du har givet samtykke til, at aftalens opfyldelse påbegyndes, og at du har anerkendt, at du mister din fortrydelsesret.

5.2 Særligt vedr. fortrydelse af bestillingskøb

Du har ikke fortrydelsesret ved levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. Fortrydelsesretten frafalder eksempelvis for varer, der skal trykkes, på det tidspunkt, hvor tryk af varen påbegyndes. Med mindre andet er aftalt, påbegyndes fremstillingen af varer førstkommende hverdag efter afgivelsen af bestillingen.

5.3 Særligt vedrørende værdiforringelse

Såfremt du når at bruge den købte vare, førend du gør brug af din fortrydelsesret, skal du selv betale for den eventuelle værdiforringelse, som varen måtte have lidt.

6. Henvendelser vedr. fejl, reklamationer og andet Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med dit køb på en af Berlingske Medias hjemmesider, kan du naturligvis rette henvendelse til Berlingske Media A/S og den pågældende samarbejdspartners kundeservice, som vil være behjælpelige med at løse problemet.

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Køber du en vare eller tjenesteydelse, der skal leveres fra en af Berlingske Medias samarbejdspartnere, skal du rette henvendelse til samarbejdspartneren, såfremt du opdager fejl ved varen, har fået leveret en forkert vare, eller varen viser sig på anden måde at være mangelfuld. Berlingske Media er alene formidler i sådanne handler. Reklamation til samarbejdspartneren skal ske inden for rimelig tid. Det betyder, at du skal rette henvendelse til samarbejdspartneren pr. e-mail eller telefon og gøre opmærksom på problemet hurtigst muligt. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes via e-mail eller telefon, vil du få instruktioner om andre løsningsmuligheder, som f.eks. reparation eller ombytning af varen. Efter 2 år fra modtagelse af varen gælder din reklamationsret ikke længere.

7. Forældelse af gavekort og værdibeviser Gyldighedsperioden for dit gavekort/værdibevis er som udgangspunkt angivet på beviset. Hvis ikke der er angivet noget på gavekortet/værdibeviset, er gyldighedsperioden 3 år fra udstedelsen, dvs. fra den dato du modtog det pr. e-mail eller pr. post.

8. Ansvarsbegrænsning og forbehold Berlingske Media forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der væsentligt kan påvirke dig som tidligere køber , får du meddelelse herom pr. mail. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Berlingske Medias hjemmesider.

Berlingske Media tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne, og kan ikke stilles til ansvar for, hvad en samarbejdspartner har angivet på egen hjemmeside. Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Berlingske Media A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Berlingske Media fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

9. Behandling af personoplysninger Når du handler på Berlingske Medias hjemmesider accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik og samtykker til, at oplysninger om dine handler og din færden på hjemmesiderne, samt på vore samarbejdspartneres sider registreres og anvendes til at målrette Berlingske Medias markedsføring til dig jævnfør dit samtykke. ”For mere information om brug af cookies, kan du læse på dette link: (https://www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik).

Kopiering af eller manipulation med ordrebekræftelser og lignende er ikke tilladt. Ved mistanke om overtrædelse af denne bestemmelse forbeholder Berlingske Media A/S sig retten til at videregive relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner eller andre involverede.

10. Lovvalg og tvister Køb gennem Berlingske Media A/S eller samarbejdspartnere, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af Berlingske Medias hjemmesider anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Berlingske Media vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter gældende dansk ret.

11. Virksomhedsinformation Berlingske Media A/S Pilestræde 34 DK-1147 København K CVR-nummer 29207313

12. Kontaktinformationer Vedrører dit køb varer eller tjenesteydelser, der skal leveres fra en af Berlingske Media A/S’ samarbejdspartnere skal henvendelse rettes til den pågældende samarbejdspartner. Kontaktoplysningerne på den pågældende samarbejdspartner fremgår som udgangspunkt af den mail, du får tilsendt som bekræftelse på dit køb. Du kan i øvrigt altid finde den pågældende samarbejdspartners kontaktinformationer på samarbejdspartnerens hjemmeside.