Cookie- og privatlivspolitik

1. december 2020

1. Indledning 2. Hvordan indsamler Berlingske Media personoplysninger? 3. Hvilke informationer indsamler Berlingske Media? 4. Hvor længe opbevarer Berlingske Media dine personoplysninger? 5. Hvem deler Berlingske Media dine personoplysninger med? 6. Samarbejdspartnere 7. Online køb med kreditkort 8. Hvad er formålet med indsamlingen? 9. Det juridiske grundlag for behandlingen 10. Dine rettigheder 11. Opbevaringssikkerhed og intern deling af dine personoplysninger 12. Cookies 12.1. Hvad er cookies 12.2. Hvor længe opbevarer vi cookies? 12.3. Hvordan undgår du cookies? 12.4. Cookies fra vores samarbejdspartnere 12.5. Registrering af adblocker 13. Kontakt og klageadgang

Privatlivspolitik Hos Berlingske Media tager vi behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne Privatlivspolitik er at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1. Indledning Berlingske Media A/S driver medierne Berlingske, B.T., Weekendavisen, Euroinvestor og 24Syv.

Berlingske Media koncernen omfatter følgende selskaber, hvori Berlingske Media A/S har en bestemmende indflydelse og som nærværende privatlivspolitik er gældende for:

Berlingske Media A/S BTMX P/S Berlingske People A/S Trykkompagniet A/S Listen to News Aps

Ovenstående selskaber omtales i det følgende samlet som Berlingske Media.

Følgende internetdomæner ejes og drives af Berlingske Media:

www.berlingskemedia.dk www.berlingske.dk www.bt.dk www.weekendavisen.dk www.24syv.dk www.lydavisen.dk www.godttip.dk www.euroinvestor.dk www.euroinvestor.com www.valutakurser.dk

Kontakt: persondata@berlingskemedia.dk

Berlingske Media A/S Pilestræde 34 DK-1147 København K Att. Den persondataansvarlige

2. Hvordan indsamler Berlingske Media personoplysninger? Berlingske Media A/S indsamler personoplysninger på følgende vis:

Når du køber eller anmoder om en af vores serviceydelser. Gennem erhvervskunder. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af vores serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale. Besøgsregistrering i forbindelse med brug af vores digitale ydelser. Se afsnittet omkring cookies. Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

3. Hvilke informationer indsamler Berlingske Media? Berlingske Media indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato Kreditkortoplysninger (ved køb af ydelser) Demografiske oplysninger Købshistorik Brugshistorik på vores digitale serviceydelser Feedback via vores kundeundersøgelser Feedback på sociale medier og andre digitale platforme Browserinformationer Berlingske Media leverer en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Berlingske Media A/S, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af os.

4. Hvor længe opbevarer Berlingske Media dine personoplysninger? Perioden vi gemmer dine data afhænger af hvilken type data der er tale om, og hvad vores lovhjemmel er til at behandle de pågældende data.

Fælles for alle typer data er, at dine data bliver slettet i det øjeblik, vi ikke længere har en lovlig grund til at behandle dem.

På vores selvbetjeningsside finder du en samlet oversigt over, hvilke kategorier af data vi indsamler, herunder hvornår data slettes automatisk.

5. Hvem deler Berlingske Media dine personoplysninger med? I nogle tilfælde deler vi dine data med tredjepart. Dette sker dog aldrig uden, at Berlingske Media har fuld kontrol over dine data, da en sådan databehandler alene kan tilgå og behandle dine data efter instruks fra Berlingske Media.

Bemærk dog, at der i forbindelse med anvendelse af cookies på vores online tjenester, kan forekomme, at tredjeparter indsamler data direkte via vores hjemmesider. Dette sker alene med det formål at målrette de annoncer, du ser på vores hjemmesider. Tredjeparterne er i dette tilfælde særskilt dataansvarlige for disse data. Læs mere herom under punktet “cookies” eller i cookiedeklarationen på den pågældende hjemmeside.

Berlingske Media A/S kan overdrage persondata til følgende kategorier af tredjeparter:

IT-system leverandører - Når vi behandler dine data i et IT-system, er der reelt tale om en behandling af personoplysninger foretaget af tredjepart. Det skyldes at systemleverandøren har mulighed for at yde support på systemet, og dermed også tilgå data på vores opfordring. Konsulenter - Bank, revision og advokatbistand (f.eks ved inkassosager). Udbydere af betalingsløsninger - se f.eks pkt. 6 nedenfor. Distributører - i forbindelse med levering af vareydelser. Driftsoperatører - f.eks. leverandør af IT-servere.

6. Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere: Chapter A/S UMAGE ApS

Listen ajourføres løbende, når Berlingske Media A/S indgår nye samarbejder.

7. Online køb med kreditkort Berlingske Media A/S anvender Dansk Internet Betalings System (DIBS www.dibs.dk) i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel DIBS som Berlingske Media A/S er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (https://www.nets.eu/dk-da).

Ved bestillinger og køb gemmer vi de oplysninger, som du har afgivet, i indtil 5 år. Herefter slettes oplysningerne.

Ud over gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

8. Hvad er formålet med indsamlingen? Berlingske Media indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser, samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger vi indsamler, samt formålet med indsamlingen. Berlingske Medias formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

Behandling af dine køb af vores serviceydelser

Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser

Forbedring og udvikling af vores serviceydelser

Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig

Re-marketing

Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig

Administration af din relation til Berlingske Media

Opfyldelse af lovkrav

Listen er ikke udtømmende.

Ved oprettelse af en brugerprofil eller et abonnement afgiver du personoplysninger såsom e-mailadresse, adgangskode, navn og betalingskort. Behandlingen af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne identificere dig som bruger, herunder for at kunne give dig adgang til vores serviceydelser. Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis du ønsker at oplyse din alder, køn m.v. indsamler vi også disse oplysninger. Disse oplysninger er valgfrie at afgive og behandles med henblik på at kunne tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig. Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis behandling kræver afgivelse af samtykke, vil du blive oplyst om de(t) specifikke formål for behandling af dine personoplysninger

9. Det juridiske grundlag for behandlingen Herunder redegøres for de typiske juridiske grundlag for, at Berlingske Media A/S behandler dine personoplysninger.

Vi kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med tegning af abonnementer.

Ligeledes kan vi behandle dine personoplysninger, for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning, forud for indgåelse af en kontrakt. Behandlingen kan også finde sted, for at vi kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse eller grundlæggende rettigheder går forud for Berlingske Media A/S’ legitime interesse. Af legitime interesser, som vi forfølger, kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af vores serviceydelser.

Endeligt er samtykke grundlag for mange af de behandlinger, der kan finde sted. Det gør sig f.eks. gældende, når du skriver dig op til et nyhedsbrev, eller siger ja til, at vi må kontakte dig i markedsføringsmæssig sammenhæng. Når en behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter dine oplysninger slettes. Læs nærmere herom i pkt. 9 nedenfor.

10. Dine rettigheder I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række rettigheder.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser, der går forud for ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret vedrørende netop dig , kan du besøge vores selvbetjeningsside, hvor du også kan anmode om at få dine oplysninger slettet samt tilbagekalde samtykker til en given behandling.

Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Henvendelser vedr. dine data:

Selvbetjening: minedata.berlingskemedia.dk

Mail: kundeservice@berlingske.dk eller persondata@berlingskemedia.dk

Berlingske Media A/S Pilestræde 34 DK-1147 København K

Berlingske Media A/S bestræber sig på at besvare alle anmodninger inden for 30 dage efter modtagelsen.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Berlingske Media A/S kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, er påkrævet pga. retlig forpligtelse eller i situationer, hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

11. Sikkerhed og intern deling af dine personoplysninger Berlingske Media beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Vi kontrollerer disse medarbejderes faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover de interne systemer i Berlingske Media, benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

For at kunne yde det højeste niveau af service, deler vi udvalgte personoplysninger, blandt andet på din opfordring, med eksterne leverandører. Vi deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen af data er at kunne yde den mest optimale service til dig.

Vi kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

12. Cookies 12.1 Hvad er cookies Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Berlingske Media A/S anvender cookies for at tilpasse indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere trafikken. Vores partnere inden for sociale medier, annoncering og analyse kan også opsamle oplysninger om din brug af websitet til brug for målrettet annoncering. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. En accept af cookies er et samtykke til Berlingske Media og tredjeparters anvendelse af cookies på det pågældende domæne.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke dig ind på “Cookiedeklaration” på de respektive hjemmesider, eller ved at slette dine cookies efter vejledningen i pkt. 11.3 nedenfor.

12.2 Hvor længe opbevarer vi cookies? De cookies, der gemmes på din enhed vil blive opbevaret i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang, du var inde på en af Berlingske Medias hjemmesider. Hver gang du genbesøger en hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan nedenfor læse om, hvordan du kan slette cookies.

12.3 Hvordan undgår du cookies? Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser/smartphone.

Vi gør opmærksom på, at vejledningen er opstillet for langt de fleste browsere samt smartphones, men enkelte er ikke nævnt.

Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke ”F1” på din pc. Søg efter “cookies”.

12.4 Cookies fra vores samarbejdspartnere Berlingske Media har også en række samarbejdspartnere som sætter cookies -såkaldte tredjeparts-cookies. Det kan være vores annoncører, mediebureauer, annoncenetværk og andre tjenester (fx Facebook, AddThis), som sætter disse cookies. Formålet med sådanne cookies er at sikre levering af målrettede online-annoncer, samt gøre det muligt at logge ind og dele f.eks. artikler på de pågældende samarbejdspartneres hjemmesider. Ved spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende sættes der cookies med det formål at registrere din besvarelse og dermed undgå, at du får samme spørgeskema igen. Berlingske Medias samarbejdspartnere er særskilte dataansvarlige for den indsamlede data. Du kan se specifikt hvilke partnere, der indsamler data i cookiedeklarationen på hver enkelt hjemmeside.

12.5 Registrering af adblocker Berlingske Media viser dig annoncer for fortsat at kunne tilbyde dig det indhold, som du er vant til. Berlingske Media anvender derfor cookies til at måle, om du har installeret eller bruger udvidelser til din browser, som forhindrer annoncer i at blive hentet og vist på Berlingske Medias hjemmesider (såkaldt ”adblocker”). Der er i den forbindelse tale om et script, der kan måle om du har installeret eller gør brug af en adblocker.

13. Kontakt og klageadgang Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Berlingske Medias behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til:

Berlingske Media Pilestræde 34 DK-1147 København K Att.: Den persondataansvarlige persondata@berlingskemedia.dk

Eventuelle klager kan også rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på: www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på vores hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor.

https://www.berlingskemedia.dk/cookiedeklaration

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Berlingske Media A/S anvender cookies for at tilpasse indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere trafikken. Vores partnere inden for sociale medier, annoncering og analyse kan også opsamle oplysninger om din brug af websitet til brug for målrettet annoncering. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

En accept af cookies er et samtykke til Berlingske Media og tredjeparters anvendelse af cookies på nedenstående domæner. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke nedenfor.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores privatlivspolitik.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.berlingskemedia.dk