Fakta

Direktion

Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver
Michael Bjerregaard, finansdirektør

Bestyrelsesformand

Connie Hedegaard

Ejer

De Persgroep, Belgien

Nøgletal 2018

Nettoomsætning: 1.099 mio. kr.
Driftsresultat (EBITA): 96 mio. kr.
Årets resultat: 27 mio. kr.
Berlingske Media Årsberetning 2018

Ejerskaber

Berlingske Media, BTMX (70%), Berlingske People (70%), Trykkompagniet, Bladkompagniet (50%), Infomedia (50%), Bornholms Tidende (25%)

CVR

29207313

E. H. Berlings KøbenhavnStore Kannikestræde. Her blev første nummer af Kiøbenhavnske Danske
Post-Tidender, forløberen til Berlingske, trykt