Den Berlingske Fond

Den Berlingske Fond blev stiftet 1. januar 1960 af det interessentskab, der dengang drev Det Berlingske Hus, og som i 1895 blev stiftet af arvingerne efter kammerherre Carl Berling. Målet var at fortsætte Berlingske Etablissement, der har eksisteret siden 1749.

Den Berlingske Fond har eneretten til at udgive Det Berlingske Hus' publikationer, herunder Berlingske, B.T., Weekendavisen og Euroinvestor. Berlingske Media udnytter udgivelsesretten for egen regning, men fonden er forpligtet til at kontrollere, at Berlingske Media udøver udgivelsesretten i overensstemmelse med de redaktionelle retningslinjer, der er udtrykt i Berlingske Tidendes redaktørerklæring af 5. november 1948.

Fonden støtter forskellige almenvelgørende formål og uddeler hvert år to priser, hædersprisen og journalistprisen. I 2019 blev hædersprisen tildelt professor Lene Vestergaard Hau, og journalistprisen blev tildelt journalisterne Eva Jung, Simon Bendtsen og Michael Lund fra Berlingske.

Læs mere

Den Berlingske Fond
Pilestræde 34
DK-1147 København K

Birgitte Trolle
[email protected]

A.P. Møllers KøbenhavnAt give tilbage til byen. Mærsk Tårnet, der huser det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på Blegdamsvej