Den Berlingske Fond

Den Berlingske Fond blev stiftet 1. januar 1960 af det interessentskab, der dengang drev Det Berlingske Hus, og som i 1895 blev stiftet af arvingerne efter kammerherre Carl Berling. Målet var at fortsætte Berlingske Etablissement, der har eksisteret siden 1749.

Den Berlingske Fond er en selvejende institution, der ejer udgiverrettighederne til de Berlingske publikationer. Der kan ikke ansøges om midler fra fonden.

Den Berlingske Fond ledes af en bestyrelse bestående af:

Bjørn Høi Jensen (formand)
Mette Bock
Johan Hegermann-Lindencrone
Anders Krab-Johansen
Fritz H. Schur
Anna Schram Vejlby
Martin Ågerup

Den Berlingske Fond
Pilestræde 34
DK-1147 København K

A.P. Møllers KøbenhavnAt give tilbage til byen. Mærsk Tårnet, der huser det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på Blegdamsvej