BT tilbagekalder og beklager 287 artikler af Michael Qureshi

BT har identificeret mindst 155 tvivlsomme og muligvis opdigtede kilder i Michael Qureshis artikler og politianmelder ham for muligt snyd med honorarer for ca. 40.000 kroner.

En gruppe researchere fra BT og Berlingske, ledet af BT-chefredaktør Karl Erik Stougaard, har de seneste tre måneder gransket Michael Qureshis produktion i perioden 2001 til januar 2015, hvor han var tilknyttet BT Sporten. I den periode har Qureshi skrevet godt 4.000 artikler, hvoraf mange har været publiceret i flere af Berlingske Medias medier. I alt dækker undersøgelsen 6.500 artikler.

Undersøgelsen har identificeret mindst 155 navngivne, udenlandske kilder, som er problematiske i forhold til Berlingske Medias etiske regelsæt. Nogle afviser at have udtalt sig til Michael Qureshi, andre erindrer ikke at have talt med ham, og andre igen kan ikke findes og eksisterer muligvis slet ikke.

Derfor tilbagekalder og beklager Berlingske Media i alt 287 artikler, hvori disse kilder optræder.

Michael Qureshi har i flere tilfælde formidlet køb af interviews med store fodbold-navne, som angiveligt skulle være leveret af hans udenlandske kontakter. Berlingske Media har fundet frem til, at der er udbetalt honorarer til to virksomheder: Hollandske Hakkie Tikkie Media og britiske CVSeeMe Ltd. Det drejer sig i alt om ca. 40.000 kroner. Berlingske Media kan ikke udelukke, at disse beløb reelt er gået til Qureshi selv. Derfor er disse informationer overdraget til Politi og Skat.

Et uhørt svigt

Undersøgelsens konklusioner står i skarp kontrast til den forklaring, som Michael Qureshi gav BTs chefredaktion i december 2015. Her hævdede han, at han havde tildelt fem kilder – og ikke flere – et pseudonym for at beskytte dem.

“Michael Qureshi har systematisk ført både sine kolleger, chefer og mig bag lyset og løjet om antallet af opdigtede kilder. Han kan have bedraget Berlingske Media for et femcifret beløb, men endnu værre er hans uhørte svigt over for vores etiske regler og vores læsere,” siger BTs ansvarshavende chefredaktør Olav Skaaning Andersen og fortsætter:

“Ansvaret falder tilbage på alle, som gennem årene har været hans chefer, og i sidste ende på mig som ansvarshavende chefredaktør på BT. Det tager vi konsekvensen af med denne tilbagekaldelse af et meget højt antal artikler.”

Alle medarbejdere på BT har som følge af sagen fået indskærpet avisens etiske regler.

En detaljeret gennemgang af undersøgelsens resultater kan læses i dagens udgave af BT og på bt.dk.