Print

Weekendavisen

Broadsheet

Format

Opslag

2 x 8 x 520mm

Helside

356 x 520 mm

Halvside kultur

4 x 250 mm

4 x 520 mm, 8 x 250mm

Kvartside kultur

*Der kan ikke bestilles opslag og helside til enten 1. sektion eller kultur. Annoncen placeres efter redaktionens valg i enten 1. sektion eller Kultur.

Weekendavisen I Berlingske

Tekstsider

Format

Opslag

546x365 mm

Helside

266x365 mm

Halvside

266x200 mm / 131x365 mm / 266x175 mm / 266x180 mm

Kvartside

131x175 mm

Andre formater

Pris pr. mm

Prisen er den samme for tekstsider i AOK, FRI, Business og Opinion i Berlingske samt Kultur, Bøger og Ideer i Weekendavisen.

*For faste annonceplaceringer – kontakt da en af vores konsulenter.

*For øvrige faste annonceplaceringer – kontakt da en af vores konsulenter.

Weekendavisen I Berlingske

Indstik

Info

Indstik pr. stk.

0-100 g

* NB indstik over 24 sider pålægges et tillæg på kr. 2.500 for håndtering og upload af materialer op til 100 sider.

Herefter tillægges yderligere kr. 2.500 pr. 100 sider.

Levering af materialer: Materialerne skal leveres som enkeltvis og nummeret pdf. filer.Tema og tillæg 2023

Se oversigten over temaer og tillæg til Berlingske

Forsider

6x50 mm

Bagside 1. sektion man-fredag

6x340 mm

Faste annonceplaceringer i Berlingske

Format

Forsider

8x75 mm

Bagside fredag

2x75 mm

Bagside fredag

8x75 mm

Faste annonceplaceringer i Weekendavisen

Format

Bagside 1. sektion lør-søndag

6x175 mm

Broadsheet

Format

Opslag

2 x 8 x 520mm

Helside

356 x 520 mm

Halvside kultur

4 x 520 mm/ 8 x 250 mm

Kvartside kultur

4 x 250 mm

Weekendavisen

*Der kan ikke bestilles opslag og helside til enten 1. sektion eller kultur. Annoncen placeres efter redaktionens valg i enten 1. sektion eller Kultur.

               Weekendavisen I Berlingske

Tekstsider

Format

Opslag

546x365 mm

Helside

266x365 mm

Halvside

266x200 mm / 131x365 mm / 266x175 mm / 266x180 mm

Kvartside

131x175 mm

Andre formater

Pris pr. mm

Prisen er den samme for tekstsider i AOK, FRI, Business og Opinion i Berlingske samt Kultur, Bøger og Ideer i Weekendavisen.

*For faste annonceplaceringer – kontakt da en af vores konsulenter.

Forsider

6x50 mm

Bagside 1. sektion mandag-fredag

6x340 mm

Faste annonceplaceringer i Berlingske

Format

Bagside 1. sektion lørdag-søndag

6x175 mm

Forsider

8x75 mm

Bagside fredag

2x75 mm

Faste annonceplaceringer i Weekendavisen

Format

Bagside fredag

8x75 mm

*For øvrige faste annonceplaceringer – kontakt da en af vores konsulenter.

                             Weekendavisen I Berlingske

Indstik

Info

Indstik pr. stk.

0-100 g

* NB indstik over 24 sider pålægges et tillæg på kr. 2.500 for håndtering og upload af materialer op til 100 sider.

Herefter tillægges yderligere kr. 2.500 pr. 100 sider.

Levering af materialer: Materialerne skal leveres som enkeltvis og nummeret pdf. filer.Tema & tillæg 2023

Oversigt over temaer og tillæg

Print specifikationer - generelt

Print specifikationer - generelt

Deadline
Annoncematerialer

 

Materialelevering
Færdige materialer kan enten sendes via Ritzau Medienet, fremsendte materialelink eller via materiale@berlingskemedia.dk 

Billeder og manus til opsætning af annoncematerialer på print sendes på fremsendte materialelink eller via prod@berlingskemedia.dk 

Branchestandarder og retningslinjer avisproduktion
Færdigt annoncemateriale skal leveres i henhold til retningslinjer for levering af annoncemateriale jf. Danske Dagbladets Forening (DDF) og Danske Reklamebureauers Brancheforening (DRRB). Se mere på http://pressenshus.dk/ 

Endvidere gælder fastsatte branchestandarder for annoncer og retningslinjer for displayannoncering, jf. PressensFællesindkøb hjemmeside: www.ddpff.dk/teknisk-support.

Retningslinjerne for branchestandarden skal overholdes, og derudover skal materiale:

  • Være uden annonceramme eller baggrundsfarve som skaber annoncens format
  • Det trykbare element skal indeholde en hjørneprik, der placeres i øverste venstre hjørne (koordinaten X=0 og Y=0). Herved sikres, at annoncen placeres korrekt på siden.
  • Være tilpasset annoncens mål uden pas- og skæremærker.

Miljøtillæg
Berlingske Media anvender kun FSC-certifiseret papir og overholder miljølovgivingen i øvrigt. Alle annonceindrykninger i vores dagblade pålægges derfor et miljøtillæg på kr. 0,06/ pr. mm. Læs mere her

Forbehold
Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, og forudsat indrykningsordren ikke er påtegnet „eller udskydes“, placeres annoncen bedst muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering – dog aldrig dyrere end bestilt.

Placering
Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres på grund af et opslag på s. 2+3, og forudsat indrykningsordren ikke ændres, kompenseres der ikke for forskydningen af placeringen eller andre lignende placeringsgarantier.

Folketingsvalg
Berlingske Media forbeholder sig retten til at flytte tildelte placeringer til bedst mulige placering samt ændre indrykningsdatoen i forbindelse med Folketingsvalg (i samspil med kunden). Så snart valgdagen kendes foretages disse rettelser. Der kompenseres ikke for disse ændringer.

Tekstlignende annoncer - advertorials
Enhver tekstlignende annonce må ikke kunne forveksles med avisens redaktionelle stof. Tekstlignende annoncering skal altid forsynes med ordet ANNONCE i minimum 12 punkt øverst i annoncen. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi ikke benyttes. Annoncen skal fremsendes til godkendelse på materiale@berlingskemedia.dk hos Berlingske Media minimum 2 dage før indrykning. Se retningslinjer for tekstlignende annoncer på: annoncemateriale.dk.

Opmåling/prisudregning - Rubrik
Rubrikannoncer opmåles fra skillestreg til skillestreg, dog beregnes 2 mm over og 2 mm under annoncens øverste og nederste punkt (ramme, hjørneprikker, luftramme eller lignende). Rubrikannoncer på 5 spalter og med spaltehøjde på 300 mm eller derover, beregnes som en 1/1 side.

Produktion af annoncer
Berlingske Media beholder ophavsretten til produceret materiale. Kopi af færdigt materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens eget brug, og ikke til indrykning i andre medier. 

Udveksling - Lukket format
Lukket format (pdf med security-lock mod ændring). Hvis annoncen ønskes indrykket i et andet medie udveksler Berlingske Media annoncen uden beregning for annoncøren. 

Udveksling - Åbent format
Berlingske Media udveksler ikke åbne formater såsom QuarkXPress, InDesign og Illustrator (qxp, indd og ai).


Se samhandelsbetingelser
Ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden
Cookie- og privatlivspolitik
Deadline
Annoncematerialer

 

Materialelevering
Færdige materialer kan enten sendes via Ritzau Medienet, fremsendte materialelink eller via materiale@berlingskemedia.dk 

Billeder og manus til opsætning af annoncematerialer på print sendes på fremsendte materialelink eller via prod@berlingskemedia.dk 

Branchestandarder og retningslinjer avisproduktion
Færdigt annoncemateriale skal leveres i henhold til retningslinjer for levering af annoncemateriale jf. Danske Dagbladets Forening (DDF) og Danske Reklamebureauers Brancheforening (DRRB). Se mere på http://pressenshus.dk/ 

Endvidere gælder fastsatte branchestandarder for annoncer og retningslinjer for displayannoncering, jf. PressensFællesindkøb hjemmeside: www.ddpff.dk/teknisk-support.

Retningslinjerne for branchestandarden skal overholdes, og derudover skal materiale:

  • Være uden annonceramme eller baggrundsfarve som skaber annoncens format
  • Det trykbare element skal indeholde en hjørneprik, der placeres i øverste venstre hjørne (koordinaten X=0 og Y=0). Herved sikres, at annoncen placeres korrekt på siden.
  • Være tilpasset annoncens mål uden pas- og skæremærker.

Miljøtillæg
Berlingske Media anvender kun FSC-certifiseret papir og overholder miljølovgivingen i øvrigt. Alle annonceindrykninger i vores dagblade pålægges derfor et miljøtillæg på kr. 0,06/ pr. mm. Læs mere her

Forbehold
Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, og forudsat indrykningsordren ikke er påtegnet „eller udskydes“, placeres annoncen bedst muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering – dog aldrig dyrere end bestilt.

Placering
Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres på grund af et opslag på s. 2+3, og forudsat indrykningsordren ikke ændres, kompenseres der ikke for forskydningen af placeringen eller andre lignende placeringsgarantier.

Folketingsvalg
Berlingske Media forbeholder sig retten til at flytte tildelte placeringer til bedst mulige placering samt ændre indrykningsdatoen i forbindelse med Folketingsvalg (i samspil med kunden). Så snart valgdagen kendes foretages disse rettelser. Der kompenseres ikke for disse ændringer.

Tekstlignende annoncer - advertorials
Enhver tekstlignende annonce må ikke kunne forveksles med avisens redaktionelle stof. Tekstlignende annoncering skal altid forsynes med ordet ANNONCE i minimum 12 punkt øverst i annoncen. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi ikke benyttes. Annoncen skal fremsendes til godkendelse på materiale@berlingskemedia.dk hos Berlingske Media minimum 2 dage før indrykning. Se retningslinjer for tekstlignende annoncer på: annoncemateriale.dk.

Opmåling/prisudregning - Rubrik
Rubrikannoncer opmåles fra skillestreg til skillestreg, dog beregnes 2 mm over og 2 mm under annoncens øverste og nederste punkt (ramme, hjørneprikker, luftramme eller lignende). Rubrikannoncer på 5 spalter og med spaltehøjde på 300 mm eller derover, beregnes som en 1/1 side.

Produktion af annoncer
Berlingske Media beholder ophavsretten til produceret materiale. Kopi af færdigt materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens eget brug, og ikke til indrykning i andre medier. 

Udveksling - Lukket format
Lukket format (pdf med security-lock mod ændring). Hvis annoncen ønskes indrykket i et andet medie udveksler Berlingske Media annoncen uden beregning for annoncøren. 

Udveksling - Åbent format
Berlingske Media udveksler ikke åbne formater såsom QuarkXPress, InDesign og Illustrator (qxp, indd og ai).


Se samhandelsbetingelser

Ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden

Cookie- og privatlivspolitik